نمایش جزئیات آزمون

هدیه های آسمان پایه سوم دبستان

هدیه های آسمان پایه سوم دبستان

تعداد سوالات آزمون: 5
زمان پاسخگویی به هر سوال: 30 ثانیه
هزینه برگزاری آزمون: 10,000ريال
تخفیف: % 0
مالیات: % 0
مبلغ قابل پرداخت: 10,000ريال

هدیه های آسمان پایه سوم دبستان