نمایش جزئیات آزمون

ICDL-2 رایانه کار درجه دو

آزمون رایانه کار درجه دو مربوط به آی سی دی ال

تعداد سوالات آزمون: 10
زمان پاسخگویی به هر سوال: 30 ثانیه
هزینه برگزاری آزمون: 0ريال
تخفیف: % 0
مالیات: % 0
مبلغ قابل پرداخت: 0ريال

ICDL-2 رایانه کار درجه دو