نمایش جزئیات آزمون

زبان انگلیسی

آزمون زبان انگلیسی کنکور سراسری سال هزارو سیصدو نود و چهار

تعداد سوالات آزمون: 9
زمان پاسخگویی به هر سوال: 30 ثانیه
هزینه برگزاری آزمون: 0ريال
تخفیف: % 0
مالیات: % 0
مبلغ قابل پرداخت: 0ريال

زبان انگلیسی